Изречения святых отцов:

Нашептывающий змий изгнал Еву из рая; подобен сему бывает наговаривающий на ближнего: он погубляет душу слушающего и не спасает и своей.

— Авва Иперехий
  YouTube-logo-full_color   IMG_1116   телеграмм

Последование ко Святому Причащению

Мо­ли́т­вами свя­ты́х оте́ц на́ших, Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́­же наш, сла́ва Тебе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, И́́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище бла­ги́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́­же, ду́ши на́ша. (1)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́п­кий, Свя­ты́й Без­сме́рт­ный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́и­це, поми́луй нас; Го́с­по­ди, очи́сти грехи́ на́ша; Вла­ды́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Свя­ты́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́́же еси́ на Не­бе­се́х! Да свя­ти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́р­ст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Не­бе­си́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Ца­ре́ви на́шему Бо́­гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Ца­ре́ви на́шему Бо́­гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Ца­ре́ви и Бо́­гу на́шему. (Поклон.)

Псалом 22-й

Гос­по́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́; жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́­лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Гос­по́­день, в долготу́ дний.

Псалом 23-й

Гос­по́д­ня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю́ есть, и на река́х угото́вал ю́ есть. Кто взы́дет на го́ру Гос­по́д­ню? Или́ кто ста́нет на ме́сте свя­те́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет бла­гослове́ние от Го́с­по­да, и ми́­ло­стыню от Бо́­га, Спа́­са своего́. Сей род и́щущих Го́с­по­да, и́щущих лице́ Бо́­га Иа́ковля. Возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возьми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто́ есть сей Царь сла́вы? Гос­по́дь кре́пок и си́лен, Гос­по́дь си́лен в бра́ни. Возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возьми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто́ есть сей Царь сла́вы? Гос­по́дь Сил, Той есть Царь сла́вы.

Псалом 115-й

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к лож. Что возда́м Го́с­по­деви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спа­се́ния прииму́, и и́мя Гос­по́д­не призову́, мо­ли́т­вы моя́ Го́с­по­деви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Че­ст­на́ пред Го́с­по­дем смерть пре­по­до́б­ных Его́. О Го́с­по­ди, аз раб Твой, аз раб Твой, и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Гос­по́д­не призову́; мо­ли́т­вы моя́ Го́с­по­деви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Гос­по́д­ня, посреде́ тебе́, Ие­ру­са­ли́ме.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́­же. (Трижды.)

И три поклона.

Тропари, глас 8-й

Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́с­по­ди, от Де́­вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, храм то́ творя́ пре­чи́с­тому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́­лость.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Во прича́стие свя­ты́нь Твои́х ка́ко дерзну́ (вни́ду), недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шней души́ мое́й. Очи́сти, Го́с­по­ди, скве́рну души́ моея́, и спа­си́ мя, я́ко Че­ло­веколю́бец.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Бо­го­ро́­ди­це, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́с­тая, спа­се́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́­на Твоего́ и Бо́­га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Бла­гослове́нная.

[Во свя­тую же и великую Четыредесятницу: Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́­вед­наго Судию́, предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́́же о всех бла­ги́й Го́с­по­ди, сла́ва Тебе́.]

Псалом 50-й

Поми́луй мя, Бо́­же, по вели́цей ми́­ло­сти Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спа­се́ния Твоего́, и Ду́­хом Вла­ды́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́­же, Бо́­же спа­се́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не бла­говоли́ши. Же́ртва Бо́­гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́с­по­ди, бла­говоле́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ бла­говоли́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 2-й

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие, пои́м песнь Хри­сту́ Бо́­гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ свя­то́е, бла­гоутро́бне Го́с­по­ди, и че­ст­на́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ пре­чи́с­таго Те́ла и Бо­же́­ст­венныя Кро́ве недосто́ин есмь, Хри­сте́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.

Припев: Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Земле́ бла­га́я, бла­гослове́нная Бо­гоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и спа­си́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спа­сти́ся.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́с­по­ди.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сле́зныя ми пода́ждь, Хри­сте́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да бла­го́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Вла­ды́ко, ко причаще́нию Бо­же́­ст­венных Даро́в Твои́х.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний пре­чи́с­тое Те́ло Твое́, и Бо­же́­ст­венная Кровь, Ду́­ха же Свя­та́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Че­ло­веколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Хле́ба живо́тнаго Трапе́за Пре­свя­та́я, свы́ше ми́­ло­сти ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́­вы, не хода́тай, ни А́н­гел, но Сам, Го́с­по­ди, вопло́щся, и спас­л еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́с­по­ди.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щся, Многоми́­ло­стиве, закла́н бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих: те́мже молю́ Тя, и моя́ очи́сти согреше́ния.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́с­по­ди, и всего́ освя­ти́: и сподо́би, Вла­ды́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Бо­же́­ст­венныя ве́чери, окая́нный.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Вла­ды́­чи­це, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твоего́ и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освя­щу́ся.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́с­по­ди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас: ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́­га не зна́ем.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Я́коже предре́кл еси́, Хри­сте́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Бо­же́­ст­венное, и пию́ Кровь Твою́.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Сло́ве Бо́­жий и Бо́­же, угль Те́ла Твоего́ да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Ма­ри́е, Ма́­ти Бо́­жия, бла­гоуха́ния че­ст­но́е селе́ние, Твои́ми мо­ли́т­вами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освя­ще́ний причащу́ся Сы́­на Твоего́.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную ми­ло­се́р­дия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́­же, мя возведи́.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Ум, ду́шу и се́рдце освя­ти́, Спа́­се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Вла­ды́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Да бы́х устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ бла­года́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием свя­ты́х, Хри­сте́, Та́ин Твои́х.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Бо́жие, Бо́­же, Сло́во Свя­то́е, всего́ мя освя­ти́, ны́не приходя́щаго к Бо­же́­ст­венным Твои́м Та́йнам, Свя­ты́я Ма́­те­ре Твоея́ мольба́ми.

Кондак, глас 2-й

Хлеб, Хри­сте́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Бо­же́­ст­венную Твою́ ны́не Кровь, пре­чи́с­тых, Вла­ды́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Песнь 7

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я́ А́н­гел: услы́шася уже́ уст ва́ших мо­ли́т­ва.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Исто́чник бла­ги́х, причаще́ние, Хри­сте́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств, да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспе́янию же и умноже́нию доброде́тели Бо­же́­ст­веннейшия хода́тайственно, еди́не Бла́­же, я́ко да сла́влю Тя.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию, со бла­гогове́нием, Че­ло­веколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Бо­же́­ст­венным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: бла­гослове́н еси́, Го́с­по­ди, Бо́­же оте́ц на́ших.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Спа́­са Хри­ста́ ро́ждшая па́че ума́, Бо­гобла­года́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́с­тую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пре­чи́с­тым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от скве́рны пло́ти и ду́ха.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́­га, по́йте, дела́, я́ко Го́с­по­да, и превозноси́те во вся ве́ки.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не­бе́с­ных, и стра́шных, и свя­ты́х Твои́х, Хри­сте́, ны́не Та́ин, и Бо­же́­ст­венныя Твоея́ и та́йныя ве́чери, о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́­же Спа́­се мой.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Под Твое́ прибе́г бла­гоутро́бие, Бла́­же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́­се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́­лость Твою́, ям Те́ло Твое́ и пию́ Кровь Твою́.

Возда́ждь ми ра́дость спа­се́ния Твоего́, и Ду́­хом Вла­ды́чним утверди́ мя.

Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся, я́ко воск и я́ко трава́. О́ле стра́шнаго та́инства! о́ле бла­гоутро́бия Бо́­жия! Ка́ко Бо­же́­ст­веннаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся, и нетле́нен сотворя́юся?

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Гос­по́дь, вопло́щся от Де́­вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Бо­го­ро́­ди­цу велича́ем.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́­же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Хри­сто́с есть, вкуси́те и ви́дите: Гос­по́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние От­цу́ Своему́, при́сно закала́ется, освя­ща́яй причаща́ющияся.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́­ха Твоего́ Свя­та́го не отыми́ от мене́.

Душе́ю и те́лом да освя­щу́ся, Вла­ды́ко, да просвещу́ся, да спа­су́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием свя­ще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со От­це́м и Ду́­хом, Бла­годе́телю Многоми́­ло­стиве.

Возда́ждь ми ра́дость спа­се́ния Твоего́, и Ду́­хом Вла­ды́чним утверди́ мя.

Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́­се мой, прече­ст­на́я, опаля́я грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Бо­же­ст­ву́ Твоему́.

Пре­свя­та́я Бо­го­ро́­ди­це, спа­си́ нас.

Бог воплоти́ся от чи́с­тых крове́й Твои́х, те́мже вся́кий род пое́т Тя, Вла­ды́­чи­це, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Вла­ды́чествующаго, осуществова́вшагося че­ло­ве́чеством.

Затем:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну бла­жи́ти Тя Бо­го­ро́­ди­цу, Приснобла­же́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́­те­рь Бо́­га на́шего. Че­ст­не́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бо­го­ро́­ди­цу Тя велича́ем. (2)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́п­кий, Свя­ты́й Без­сме́рт­ный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́и­це, поми́луй нас; Го́с­по­ди, очи́сти грехи́ на́ша; Вла­ды́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Свя­ты́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́́же еси́ на Не­бе­се́х! Да свя­ти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́р­ст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Не­бе­си́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Если праздник, тропарь праздника. Если воскресенье, тропарь вос­крес­ный по гласу. В остальных случаях:

Тропари, глас 6-й

Поми́луй нас, Го́с­по­ди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти мо­ли́т­ву я́ко Вла­ды́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко бла­гоутро́бен, и изба́ви ны́ от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ми­ло­се́р­дия две́ри отве́рзи нам, бла­гослове́нная Бо­го­ро́­ди­це, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спа­се́ние ро́да хри­стиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И поклоны, сколько хочешь.

И стихи:

Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Вла­ды́чне,

Стра́хом приступи́, да не опали́шися: огнь бо есть.

Бо­же́­ст­венную же пия́ Кровь ко обще́нию,

Пе́рвее примири́ся тя опеча́лившим.

Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно яждь.

Иные стихи:

Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,

Животворя́щаго Те́ла Вла­ды́чня,

Сим помоли́ся о́бразом со тре́петом:

Молитва 1-я, святого Василия Великого

Вла­ды́ко Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же наш, исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго От­ца́ соприсносу́щный Сы́­не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́­го­сти в после́дния дни в плоть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Сам, Безсме́ртный Ца­рю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне, и услы́ши глаго́лы моя́: согреши́х бо, Го́с­по­ди, согреши́х на Не́­бо и пред Тобо́ю, и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́­го­сть, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты, Го́с­по­ди, незло́бив сый, долготерпели́в же и многоми́­ло­стив, не пре́дал еси́ мя поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты бо рекл еси́, Че­ло­веколю́бче, про­ро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́ (4). Не хо́щеши бо, Вла­ды́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ бла­говоли́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши всем спа­сти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и аз, а́ще и недосто́ин есмь Не­бе­се́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Твой оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ быв, не отчаява́ю своего́ спа­се́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное бла­гоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Че­ло­веколю́бче Го́с­по­ди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́, и я́ко блу́днаго, и возьми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, грех взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́­вед­ныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя соверша́ти свя­ты́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, свя­ты́нь Твои́х часть прие́мля, соединю́ся свя­то́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне живу́ща и пребыва́юща, со От­це́м и Свя­ты́м Твои́м Ду́­хом. Ей, Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, и да не в суд ми бу́дет прича́стие пре­чи́с­тых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне тем причаща́тися; но даждь ми да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния неосужде́нно восприима́ти часть свя­ты́нь Твои́х, в Ду́­ха Свя­та́­го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во бла­гоприя́тен отве́т на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: я́ко да и аз со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х благ, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя, Го́с­по­ди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Иоанна Златоуста

Го́споди Бо́­же мой, вем, я́ко несмь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кров вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же весь пуст и па́лся есть, и не и́маши во мне ме́ста досто́йна, е́же главу́ подклони́ти; но я́коже с высоты́ нас ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти; и я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в дому́ Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в дом смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це уми­ло­се́р­дися и о мне гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти ся; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя уст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми угль пре­свя­та́го Твоего́ Те́ла и че­ст­ны́я Твоея́ Кро́ве, во освя­ще́ние, и просвеще́ние, и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Бо­же́­ст­венныя Твоея́ бла­года́ти, и Твоего́ Ца́р­ст­вия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Хри­сте́ Бо́­же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́­го­сть; и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твоего́, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сый Свят, Вла­ды́ко, освя­ти́ мою́ ду́шу и те́ло, ум и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя обнови́, и вкорени́ страх Твой во удесе́х мои́х, и освя­ще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми Помо́щник и Засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мой, сподобля́я мя и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния, со свя­ты́ми Твои́ми, мо­ли́т­вами и моле́ньми Пре­чи́с­тыя Твоея́ Ма́­те­ре, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пре­чи́с­тых Сил, и всех свя­ты́х, от ве́ка Тебе́ бла­гоугоди́вших. Ами́нь.

Молитва 3-я, святого Симеона Метафраста

Еди́не чи́с­тый и нетле́нный Го́с­по­ди, за неизрече́нную ми́­лость че­ло­веколю́бия, на́ше все восприе́мый смеше́ние от чи́с­тых и де́в­ственных крове́й па́че естества́ Ро́ждшия Тя, Ду́­ха Бо­же́­ст­веннаго наше́ствием, и бла­говоле́нием От­ца́ присносу́щнаго, Хри­сте́ Ии­су́­се, прему́дросте Бо́­жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спа­си́тельная страда́ния восприе́мый, Крест, гво́здия, копие́, смерть, умертви́ моя́ душетле́нныя стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ бла­ги́ми по́мыслы лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным Вос­кре­се́­нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́ десны́м От­ца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя прича́стием свя­ты́х Твои́х Та́ин десну́ю часть спа­са́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твоего́ Ду́­ха сосу́ды че́стны свя­ще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки приити́ суди́ти вселе́нней пра́вдою, бла­говоли́ и мне усре́сти Тя на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми свя­ты́ми Твои́ми, да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя, со Безнача́льным Твои́м От­це́м, и Пре­свя­ты́м, и Бла­ги́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́­хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Иоанна Дамаскина

Вла­ды́ко Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же наш, еди́не име́яй власть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец, пре́зри моя́ вся в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися Бо­же́­ст­венных, и пресла́вных, и пре­чи́с­тых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освя­ще́ние, и обруче́ние бу́дущаго живота́ и ца́р­ст­вия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты бо еси́ Бог ми́­ло­сти, и щедро́т, и че­ло­веколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со От­це́м и Свя­ты́м Ду́­хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Вем, Го́с­по­ди, я́ко недосто́йне причаща́юся пре­чи́с­таго Твоего́ Те́ла и че­ст­ны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен есмь, и суд себе́ ям и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́, Хри­ста́ и Бо́­га моего́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я, прихожду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ Плоть, и пия́й Мою́ Кровь, во Мне пребыва́ет, и Аз в нем. Уми­ло­се́р­дися у́бо, Го́с­по­ди, и не обличи́ мя гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́­ло­сти Твое́й; и да бу́дут ми свята́я сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спа­се́ние, и во освя­ще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мы́сленне во удесе́х мои́х де́йствуемаго; в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́­ха Свя­та́­го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, во отве́т бла­гоприя́тен на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: не в суд или́ во осужде́ние.

Молитва 6-я, святого Симеона Нового Бо­гослова

От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, приими́ моле́ние, Хри­сте́ мой, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Даждь ми дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Хри­сте́ мой, па́че же и научи́ мя, что́ ми подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́­га моего́, Вла­ды́ки и Хри­ста́ моего́. Я́коже о́ну не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми пода́ждь но́зе, и держа́ти, и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя слеза́ми мои́ми, очи́сти мя и́ми, Сло́ве; оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми пода́ждь. Ве́си зол мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́­же мой, Тво́рче мой, Изба́вителю мой, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли часть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ суть. Виждь смире́ние мое́, виждь труд мой ели́к, и грехи́ вся оста́ви ми, Бо́­же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пре­свя­ты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется всяк яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем. Ты бо рекл еси́, Вла­ды́ко мой: всяк яды́й Мою́ Плоть, и пия́й Мою́ Кровь, во Мне у́бо сей пребыва́ет, в не́мже и Аз есмь. И́́стинно сло́во вся́ко Вла­ды́ки и Бо́­га моего́: Бо­же́­ст­венных бо причаща́яйся и бо­готворя́щих бла­года́тей, не у́бо есмь еди́н, но с Тобо́ю, Хри­сте́ мой, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим мир. Да у́бо не еди́н пребу́ду кроме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спа­се́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною, избавле́ния мои́х прегреше́ний прошу́ прия́ти ми, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже рекл еси́, со мно́ю треокая́нным; да не кроме́ обре́т мя Твоея́ бла­года́ти, преле́стник восхи́тит мя льсти́вне, и прельсти́в отведе́т бо­готворя́щих Твои́х слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу прише́дшую, та́ко приими́ мя блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к Тебе́ приходя́, вем, Спа́­се, я́ко ины́й, я́коже аз, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же аз соде́ях. Но сие́ па́ки вем, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́­га моего́ мно́гое долготерпе́ние и че­ло­веколю́бие кра́йнее; но ми́­ло­стию состра́стия те́пле ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Бо­же­ст­ва́ Твоего́ соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и А́н­ге­лом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши им мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя, сия́ вперя́ют мя, Хри­сте́ мой. И дерза́я Твои́м бога́тым к нам бла­годея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся, трава́ сый, и стра́нно чу́до, ороша́емь неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не бла­года́рною мы́слию, бла­года́рным же се́рдцем, бла­года́рными удесы́ мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся, и велича́ю, и славосло́влю Тя, Бо́­же мой, я́ко бла­гослове́на су́ща, ны́не же и во ве́ки.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми согреше́ния моя́, ели́ка Ти согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся ми прости́, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец, и мо­ли́т­вами Пре­чи́с­тыя Твоея́ Ма́­те­ре, у́мных Твои́х служи́телей и свя­ты́х Сил, и всех свя­ты́х, от ве́ка Тебе́ бла­гоугоди́вших, неосужде́нно бла­говоли́ прия́ти ми свя­то́е и пре­чи́с­тое Твое́ Те́ло, и че­ст­ну́ю Кровь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ есть ца́р­ст­во, и си́ла, и сла́ва, со От­це́м и Свя­ты́м Ду́­хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8-я, того же святого

Несмь дово́лен, Вла­ды́ко Го́с­по­ди, да вни́деши под кров души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты я́ко Че­ло­веколю́бец жи́ти во мне, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты еди́н созда́л еси́, и вни́деши со че­ло­веколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мой по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́р­ст­во Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, еди́н сый бла­гослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 9-я, того же святого

Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́ прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́ да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и всех мои́х чу́вствах. И мо­ли́т­вами безсе́менно ро́ждшия Тя, Пре­чи́с­тыя и При­сно­де́­вы Ма­ри́и, Ма́­те­ре Твоея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спа­се́ния моего́, сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пре­чи́с­тых, безсме́ртных, животворя́щих, и стра́шных Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную: во освя­ще́ние, и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в. Я́ко Твое́ есть ца́р­ст­во, и си́ла, и сла́ва, и честь, и поклоне́ние, со От­це́м и Свя­ты́м Твои́м Ду́­хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 10-я, святого Иоанна Дамаскина

Пред две́рьми хра́ма Твоего́ предстою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты, Хри­сте́ Бо́­же, мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми утро́бы че­ло­веколю́бия Твоего́, и приими́ мя приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу и кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пре­чи́с­теи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. Аз же окая́нный все Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вная чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, мо­ли́т­вами безсе́менно Ро́ждшия Тя, и Не­бе́с­ных Сил: я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 11-я, святого Иоанна Златоуста

Ве́рую, Го́с­по­ди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Хри­сто́с, Сын Бо́­га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спа­сти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пре­чи́с­тое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая че­ст­на́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя, и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пре­чи́с­тых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста:

Се приступа́ю к Бо­же́­ст­венному причаще́нию.

Соде́телю, да не опали́ши мя приобще́нием:

Огнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй.

Но у́бо очи́сти мя от вся́кия скве́рны.

Затем:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́­не Бо́­жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́с­по­ди, во Ца́р­ст­вии Твое́м.

И стихи:

Бо­готворя́щую Кровь ужасни́ся, челове́че, зря:

Огнь бо есть, недосто́йныя попаля́яй.

Бо­же́­ст­венное Те́ло и обожа́ет мя, и пита́ет:

Обожа́ет дух, ум же пита́ет стра́нно.

Потом тропари:

Услади́л мя еси́ любо́вию, Хри­сте́, и измени́л мя еси́ Бо­же́­ст­венным Твои́м раче́нием; но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би, да лику́я возвелича́ю, Бла́­же, два прише́ствия Твоя́.

Во све́тлостех свя­ты́х Твои́х ка́ко вни́ду, недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́н­ге­лов. Очи́сти, Го́с­по­ди, скве́рну души́ моея́, и спа­си́ мя, я́ко Че­ло­веколю́бец.

Также мо­лит­ву:

Вла­ды́ко Че­ло­веколю́бче, Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, да не в суд ми бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми бы́ти: но во очище́ние и освя­ще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и Ца́р­ст­вия. Мне же, е́же прилепля́тися Бо́­гу, бла́­го есть, полага́ти во Го́с­по­де упова́ние спа­се́ния моего́.

И снова:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́­не Бо́­жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́с­по­ди, во Ца́р­ст­вии Твое́м.

Примечания

(1) От Пасхи до Вознесения вместо этой мо­лит­вы читается тропарь:

Хри­сто́с вос­кре́­се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

От Вознесения же до Трои­цы вместо «Царю Небесный…» ничего не читается.

(2) От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

«А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́  Твоего́».

(3) В попразднство дванадесятых праздников читаются их задостойники.

(4) Иез. 33,11.